Tag Archives: kosy gia sàng

Kosy Gia Sàng – Kosy City Beat- Nhận Thanh Khoản

Kosy Gia Sàng- Kosy City Beat Thái Nguyên, một dự án đất nền tại phường Gia Sàng Thái Nguyên, dự án có 2 giai đoạn tổng gần 35ha, chia làm 2 giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giai đoạn 2 đang trong quá trình giải phóng […]